Traditionale festiviteiten

MOOREN EN CHRISTENEN

De herdenking van de herovering (Reconquista) van het Iberisch schiereiland op de Moren en de strijd tegen de piraten van de Islamitische godsdienst. Het speelde zich allemaal af van de 11e tot en met de 15e eeuw maar wordt toch nog steeds in veel dorpen aan de Costa Blanca, en op veel verschillende tijdstippen gedurende het jaar, spectaculair gevierd tijdens de Moren en Christenen feesten.
De kleding die wordt gedragen is uitbundig. Van veelkleurig tot angstaanjagend. Monotone (hypnotiserende) mars muziek, een enorme hoop wapengekletter door beide groepen na de zgn. Entrada (de binnenkomst van de afzonderlijke legers en hun in schoonheid met elkaar strijdende slavinnen), gevolgd door een Processie meestal ter ere van de Patroonheilige van stad of dorp en beA�indigd met een geweldig (nagespeeld) slagveld met geweldige hoeveelheden vuurwerk waarbij het fort of kasteel door de Christenen wordt veroverd.
Kortom meemaken dus. Bekijk daarvoor de agenda en nogmaals ieder dorp of stad viert haar Moren en Christenen feest op verschillende momenten.

SEMANA SANTA

Pasen is het belangrijkste religieuze feest in Spanje. En de week die daaraan vooraf gaat en waarin vooral het lijden en de wederopstanding van Christus worden herdacht, heet in Spanje de Semana Santa (In Belgie en Nederland noemen wij dit de Goede week voor Pasen, dit jaar (2012) van 1 t/m 8 april).
Een gebeurtenis waarin traditie, kunst, religie en devotie (intense beleving) samenkomen. In elk dorp en elke stad wordt deze gebeurtenis uitbundig tot zeer uitbundig herdacht (gevierd) met name door de barokke processies, die vrijwel elke dag in die week door de straten gaan. Deze processies (elke dag met een ander thema), die in feite boeteprocessies zijn, beginnen op Palmzondag (1 april).

EA�n van de fraaiste processies vind je dan in Elche, waar bijzonder mooie beelden worden meegedragen, die gemaakt zijn van gebleekte palmbladeren uit het grootste palmenbos van heel Europa (ca. 300.000 palmbomen waarvan de basis zoA?n 300 jaar voor Chr. door de Phoeniciers in Elche werd aangeplant).
De meest beroemde processies zijn echter die van Sevilla, die allemaal de kathedraal als centraal punt hebben, die door de ruim 60 verschillende broederschappen (die elk een parochie vertegenwoordigen) vanuit hun eigen stadsdeel (parochie) visa versa moet worden bezocht. Tijdens die vaak uren durende wandeling worden scA?nes uit het lijden van Christus nagespeeld, maar ook beeltenissen daarvan in enorme, verzilverde en vergulde beeldengroepen (de pasoA?s) meegedragen. Vaak door grote groepen dragers. Een spannende gebeurtenis door velen ademloos gade geslagen, vooral als er een smalle poort of scherpe hoek moet worden genomen. Deze ademloosheid eindigt met een enorm applaus van de toeschouwers als de hoek schadevrij is gepasseerd.
HET MYSTERIE VAN DE PUNTMASKERS EN DE LANGE, DROEVIGE WEG NAAR CALVARIE
In de processie lopen de boetelingen mee. Vaak barrevoets om boete te doen voor al het leed wat Christus werd aangedaan, maar ook om vergeving te vragen voor hun eigen fouten. Zij dragen daarbij de capiroles. Zeer opvallende puntvormige hoeden (maskers eigenlijk) om de anonimiteit van de boeteling te garanderen en die vaak het (foto) beeld van deze processies bepalen. Kijk niet vreemd op als je boetelingen ontdekt, die zichzelf straffen door een vorm van stevige klappen op het eigen lijf, of een deel van de processie op hun kniei??i??n te volbrengen.

Een cruciaal moment in deze week van de beleving van het lijden is de Goede Vrijdag. Die op veel plaatsen begint met de a�?dianasa�?. KlaagmelodieA�n, in dit geval gespeeld op de cornet en de start van de meest droevige en stilste processiedag van de Semana Santa, waarin vaak zeer emotionele processiegangers (maar ook onder de bezoekers) Christus en de Heilige Maagd en de vaak prachtig en zeer artistiek uitgevoerde beeldengroepen, onder doodse stilte, begeleiden (onderbroken door iedereen meegezongen klaagliederen) op hun tocht naar de Calvarie berg.

Bron: Costa Blanca voor jou